Tag: cuontheochieugio

Một chút chia sẻ trải nghiệm về lần some đầu tiên của bx

Hi anh em ! lời nói đầu tiên xin gửi lời chào đến toàn thể anh/chị/em tại diễn đàn. Cũng như bao cặp đôi/vc khác về vde tình dục, nên có lẽ bài viết này mình k mô tả và chia sẻ nhiều về quá trình some. Mình chỉ muốn...