Tag: EV_NKMM2020

Hà Nội –Hạnh phúc viên mãn. Vợ và người yêu

Hạnh phúc viên mãn. Vợ và người yêu Đây là chuyện thật của vợ chồng tôi, hình ảnh cũng là chính chủ của vợ chồng tôi và vợ chồng bạn swing. Tất cả tình tiết đều là thật, chỉ sai lệch chút về không gian và thời gian...